Logo

Långtids-EKG

Hjärtats frekvens och rytm kan registreras med ett vanligt vilo-EKG för att se om det finns störningar i den normala hjärtaktiviteten. Oftast uppträder dock arytmin sporadiskt och det kan vara svårt att fånga den på ett vilo-EKG. Därför görs en långtidsregistrering där hjärtats aktivitet kan registreras under ett eller flera dygn.

Vanliga orsaker till registrering med långtids-EKG är:

Hur går det till?

Fyra små elektroder, anslutna till en liten bärbar registreringsdosa, kopplas på bröstkorgen och bärs i 20 till 24 timmar. Under registreringsdygnet ska du leva så normalt som möjligt och om möjligt även försöka framkalla de symtom som föranlett undersökningen. Du får föra anteckningar angående symtom och aktivitet under dygnet. Du kan arbeta som vanligt. Utrustningen återlämnas följande vardag, senast 24 timmar efter påbörjad registrering, med undantag för helger. I vissa fall görs undersökningen under 2 dygn, utrustningen återlämnas då inom 48 timmar. Vad som gäller för dig framgår i kallelsen.

Observera att du inte kan duscha under registreringstiden när du gör långtids-EKG under 1-2 dygn!Göteborgs Hjärtmottagning

Beräknad tid på mottagningen (för påkoppling): cirka 20 minuter

Hur förbereder jag mig?

Sidan skapad av LANTECH.se.
Copyright © 2016, Göteborgs Hjärtmottagning