Logo

Sömnapné

Sömnapnéutedning innebär att du förses med en lätt och liten inspelningsdosa som registrerar sömnmönster, andning och syrehalt i blodet. Undersökningen görs i hemmet och tolkas på mottagningen.

Undersökningen är viktig som led i utredning av de flesta kardiovaskulära tillstånd, såsom högt blodtryck, förmaksflimmer, hjärtsvikt och kranskärlssjukdom.

Sidan skapad av LANTECH.se.
Copyright © 2016, Göteborgs Hjärtmottagning