Implanterbar loop recorder (ILR) *

ILR är en liten dosa som planteras in under huden i bröstkorgen. Den läser av hjärtverksamheten under ett tidsspann upp till 36 månader och är ett värdefullt hjälpmedel vid oförklarlig svimning och svårfångade arytmier.

Ingår inte i avtal med Västra Götalandsregionen. *

Pin It on Pinterest