Implanterbar loop recorder (ILR)

ILR är en liten dosa som planteras in under huden i bröstkorgen. Den läser av hjärtverksamheten under ett tidsspann upp till 36 månader och är ett värdefullt hjälpmedel vid oförklarlig svimning och svårfångade arytmier.

 

Ingår inte i avtal med Västra Götalandsregionen.

Pin It on Pinterest