Sömnapné *

Sömnapnéutredning innebär att du förses med en lätt och liten inspelningsdosa som registrerar sömnmönster, andning och syrehalt i blodet. Undersökningen görs i hemmet och tolkas på mottagningen.

Undersökningen är viktig som led i utredning av de flesta kardiovaskulära tillstånd såsom högt blodtryck, förmaksflimmer, hjärtsvikt och kranskärlssjukdom.
 

Ingår inte i avtal med Västra Götalandsregionen.*

Pin It on Pinterest