Pacemakerkontroll

Uppföljning och utvärdering för dig som har pacemaker.

t

Hur går det till?

  • Batteriets och elektrodernas funktion kontrolleras.
  • Eventuella arytmier sedan föregående kontroll avläses från pacemakerns minne.
  • Justering av pacemakerns funktion görs vid behov.
}

Beräknad tid på mottagningen: Cirka 30 minuter.

Pin It on Pinterest