Kardiovaskulär idrottscreening *

Kardiovaskulär idrottscreening föreslås personer med höga träningsdoser oavsett idrott som ett led i regelbundna läkarundersökningar och därmed chans att upptäcka såväl medfödda som förvärvade hjärtsjukdomar. I läkarbesöket ingår en noggrann genomgång av sjukhistoria och EKG. Vid behov genomförs även vidare undersökning med hjärtultraljud, långtids-EKG och arbets-EKG. 

RF´s sammanfattande rekommendationer:

  • Fysisk aktivitet är viktig för kroppen. Riskerna med att vara fysiskt inaktiv överstiger vida riskerna med att vara aktiv. För en frisk person är det inte farligt att idrotta.
  • Däremot är det alltid viktigt att avhålla sig från idrott med en infektion i kroppen till dess att infektionen är helt över. Vid konstaterad hjärtmuskelinflammation rekommenderas avhållsamhet från träning/tävling i cirka sex månader.
  • Vid vissa hjärtförändringar kan intensiv ansträngning såsom hård träning/tävling medföra ökad risk för plötslig död. Dessa fel är i de flesta fall ärftliga, varför personer med en släkthistoria av plötslig, oväntad död eller kända hjärtavvikelser av de slag som beskrivits ovan bör låta sig undersökas inom den reguljära sjukvården. Det samma gäller personer som upplevt yrsel, svimningsanfall, smärta i bröstet och/eller oregelbunden hjärtrytm i samband med ansträngning.
  • De elitidrottare som utsätter sin kropp och därmed sitt hjärta för extrema påfrestningar bör som ett led i regelbundna läkarundersökningar också utreda förekomsten av eventuella hjärtfel. I de fall idrottaren genom kontrakt eller motsvarande har ett mer anställningsliknande förhållande till en förening eller förbund bör dessa ansvara för att så sker. Hänsyn bör också tas till att vissa idrotter innehåller moment som gör att tillstånd som i sig inte är farliga ändå kan innebära stora risker. Specialidrottsförbunden (SF) bör i dessa fall utifrån de särskilda förhållanden som råder inom respektive idrotter ta fram rekommendationer för sina aktiva och föreningar.
  • En utredning bör innehålla anamnes, fysikalisk undersökning och vilo-EKG. Vid misstanke om sjukdom bör individen remitteras till idrottsmedicinskt kunnig specialist för ytterligare undersökning med till exempel kompletterande blodprover, ekokardiografi, arbetsprov och/eller långtids-EKG.

Ingår inte i avtal med Västra Götalandsregionen.*

Pin It on Pinterest