Om oss

Göteborgs Hjärtmottagning startades 2008 och bedriver öppenvårdskardiologi. Vi har samverkansavtal med Västra Götalandsregionen, enligt LoL och avtal med de flesta större försäkringsbolagen. Alla våra läkare är specialister i kardiologi och internmedicin. 

Vi utreder, behandlar och kontrollerar alla former av kardiologiska tillstånd såsom: 

 • Bröstsmärta.
 • Kranskärlssjukdom.
 • Högt blodtryck.
 • Hjärtrytmrubbningar.
 • Hjärtsvikt.
 • Blodfettsrubbningar.
 • Kardiovaskulär idrottsscreening.
 • Sömnapné (fr.o.m. senhösten 2012).
 • Hälsokontroller.

Mottagningen är utrustad med:

 • Hjärtultraljud.
 • Arbets-EKG.
 • Långtids-EKG.
 • Långtids-blodtryck.
 • Utrustning för utredning av sömnapné.
 • Lab.

Pin It on Pinterest