Remittenter

För att underlätta och påskynda utredning är det viktigt att remissen är rätt utformad. Nedan följer information om vad som ska finnas med.  

Remissinnehåll vid misstanke om arytmier/förmaksflimmer:
Anamnes med symtom och duration.
Tidigare prövad och aktuell medicinering.
Resultat av tidigare utredning och behandling.
Kopia på EKG och undersökningssvar.
Kopia på provsvar inklusive Hb, TPK, Natrium, Kalium, Calcium, Kreatinin, PK, P-glukos, Fritt T4, TSH, NT-proBNP och Leverstatus.

Remissinnehåll vid hypertoni:
Anamnes och status.
Utförd utredning och resultat.
Medicinering.
Önskad utredning.
Kopia på EKG.
Kopia på provsvar inklusive Hb, faste-glukos (eventuellt HbA1c), Natrium, Kalium, Kreatinin, Kolesterol, LDL, HDL, TG och urinsticka. 

Remissinnehåll vid hjärtsvikt:
Anamnes och status.
Funktionsgruppering, enligt NYHA. 
Utförd utredning och resultat.
Medicinering.
Kopia på EKG med rytm och QRS-bredd.
Svar på ekokardiografi om detta är utfört.
Kopia på provsvar inklusive NT-proBNP, Hb, Natrium, Kalium, Kreatinin, Leverstatus, B-glukos, Fritt T4 och TSH. 

Remissinnehåll vid angina:
Anamnes och status.
Resultat av utförda utredningar.
Medicinering.
Kopia på provsvar inklusive Hb, Natrium, Kalium, Kreatinin, P-glukos, Lipidstatus, Leverstatus, Fritt T4 och TSH. 

Remissinnehåll vid svimning:
Anamnes och status.
EKG.
Medicinering.
Kopia på provsvar inklusive Hb, Natrium, Kalium, Kreatinin och B-glukos. 

Pin It on Pinterest