Tyvärr har vi långa väntetider för nya patienter då remissinflödet är stort och läkartiderna inom avtalet med VGR är begränsade. Aktuella väntetider just nu på remiss är ca 5 månader för läkarbesök, ultraljud eller arbetsEKG.